Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Stavast-en-co.

Stavast-en-co kan in het kader van onze website www.bertstavast.nl persoonsgegevens over u verwerken.

Websitebezoek

Bij uw bezoek aan onze websitewordt automatisch informatie verzameld die uw browser doorgeeft. Die informatie is niet tot personen te herleiden. De informatie wordt door uw browser gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, met als doel de werking van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

 

Bewaartermijn gegevens

Stavast-en-co bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is en uitsluitend voor administratieve doeleinden, met een maximale bewaartermijn zoals de overheid vereist.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bertstavast.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Cookies

De website van Stavast-en-co maken geen gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de website bezoekt. Cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijk te maken.

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u via de instellingen van uw internetbrowser het plaatsen van cookies blokkeren. U kunt evengoed gebruik maken van onze website.

 

Externe links

Onze website bevat links naar websites van derden, waarover Stavast-en-co geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden. U dient zelf te controleren welk privacy beleid van toepassing is op de websites van derden.

 

Beveiliging

Stavast-en-co neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met:

 

Naam:              Stavast-en-co

Adres:             Vennepad, 4576 EJ Koewacht, Nederland

Telefoon:         0114-361820

E-mail:              info@bertstavast.nl

KvK nummer:   n.v.t.

 

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden het recht deze Privacy Verklaring aan te passen. De meest actuele versie is altijd te vinden op onze website(s).

Koewacht, 25 mei 2018